Πρόσφατες αλλαγές ΕΝΦΙΑ

mavvidis_for sale

Τελικά, μετά κόπων και βασάνων, ξεκινάει από σήμερα, 1η Αυγούστου 2014, η ανάρτηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ / αλλαγές ΕΝΦΙΑ) στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ – gsis.gr), καθώς και του συμπληρωματικού φόρου για όσους έχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000,- Ευρώ. Η ανάρτηση θα γίνει στους προσωπικούς λογαριασμούς των υπόχρεων ιδιοκτητών ακινήτων, όπου προβλέπεται να γίνει και η δημοσίευση του σχετικού χρονοδιαγράμματος πληρωμής των αντίστοιχων δόσεων. 

Ο φόρος θα καταβληθεί σε πέντε δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Αυγούστου και η τελευταία έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 2014. 

Ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ, όπως και του συμπληρωματικού φόρου, θα γίνει βάσει των στοιχείων που δηλώθηκαν από τους ιδιοκτήτες στο έντυπο Ε9, για το οποίο η εφαρμογή υποβολής έκλεισε την 30η Ιουλίου 2014. Η εφαρμογή θα ανοίξει και πάλι, μετά την  ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, για διορθώσεις πιθανών λαθών.

Πιο συγκεκριμένα, βάσει της τροπολογίας που κατατέθηκε προ ημερών στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών, παρέχεται στους φορολογούμενους η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για το έτος 2014, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, έως την 30η Νοεμβρίου 2014. Εφόσον από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής, προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των 300,- Ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης και η εκκαθάριση αυτής θα πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου.

Σύμφωνα με την ίδια τροπολογία, προβλέπεται σε φυσικά πρόσωπα η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων του εντύπου Ε9 και για τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με προθεσμία υποβολής αυτών και πάλι την 30η Νοεμβρίου 2014. Ωστόσο, για τα έτη αυτά, εάν προκύψει επιστροφή ΦΑΠ, ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις, επιβολή προστίμου 100,- Ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Ε9.

Μια ακόμη αλλαγή που προβλέπεται, βάσει της τροπολογίας που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, είναι η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν εμπρόθεσμα αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση των νομικών προσώπων, που έχει δηλωθεί την 1η Ιανουαρίου των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στα νομικά πρόσωπα, που δήλωσαν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους με την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστικών φύλλων εφαρμογών γραφείου. Ως καταληκτική ημερομηνία πραγματοποίησης των μεταβολών αυτών ορίζεται η 16η Νοεμβρίου 2014.

Πέραν των προαναφερθέντων, προβλέπονται μεταξύ άλλων και αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του φόρου για τα οικόπεδα, καθώς και το ισχύον καθεστώς για τις περιπτώσεις κληρονομιάς.

Πιο συγκεκριμένα οι κυριότερες αλλαγές είναι οι εξής:

  1. Προστίθεται διάταξη σύμφωνα με την οποία η προθεσμία υποβολής της δήλωσης του Ε9, σε περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής, αρχίζει εντός 30 ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς.
  2. Για κάθε μεταβολή επί της ακίνητης περιουσίας, από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Αυγούστου 2014, το Ε9 πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.
  3. Ως συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ), για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, λαμβάνεται υπόψη ο ΣΑΟ που περιλαμβάνεται στις αποφάσεις προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων, ανεξάρτητα από το συντελεστή δόμησης της περιοχής.
  4. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, θα λαμβάνονται υπόψη οι κατώτερες αντικειμενικές αξίες της Περιφέρειας.
  5. Καθορίζεται νέο σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας για ορισμένες κατηγορίες οικοπέδων. Ειδικότερα, ο συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) προσδιορίζεται ως εξής: 
  • Για τα οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχουν δύο ή περισσότερες  τιμές ΣΑΟ και για τα οποία δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός της θέσης του λόγω έλλειψης γεωγραφικών στοιχείων απεικόνισης του στο χάρτη, λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη τιμή ΣΑΟ.
  • Για τα οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές που εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων από το έτος 2011 και δεν υπάρχει τιμή ΣΑΟ, λαμβάνεται η τιμή 0,6. 
  1. Για οικόπεδα όπου ο ΣΑΟ επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους, θα λαμβάνεται υπόψη ο ευνοϊκότερος για τον φορολογούμενο συντελεστής, ανάλογα με την περίπτωση. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον ΕΝΦΙΑ, προς όφελος των φορολογούμενων και ύστερα από τον τελικό καθορισμό τόσο του χρόνου όσο και του τρόπου καταβολής του φόρου, το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει στην είσπραξη περί των 2,65 δις Ευρώ έως το τέλος του 2014. Εντός πέντε μηνών, δηλαδή, κάθε φορολογούμενος, υπόχρεος ιδιοκτήτης ακινήτου, θα κληθεί να αποπληρώσει το φόρο που του αναλογεί. Τους επόμενους μήνες, λοιπόν, ας προετοιμαστούμε να βάλουμε «βαθιά το χέρι στην τσέπη», για μία ακόμα φορά. 

——-

Διαβάστε εδώ το άρθρο που είχαμε γράψει για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις παραμένουμε στη διάθεσή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ (επικοινωνία με Μαββίδης + Συνεργάτες).  Σας καλούμε, επί τη ευκαιρία να μας γνωρίσετε … πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην αρχική μας σελίδα (Μαββίδης + Συνεργάτες).