Ανακαίνιση – τα οφέλη της

ΑνακαίνισηΗ οικονομική κατάσταση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επέφερε μεταξύ άλλων τη σοβαρή μείωση της εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας. Στα λιγοστά τεχνικά έργα που λαμβάνουν χώρα κατά τα τελευταία έτη, η ανακαίνιση και η τεχνική συντήρηση υφιστάμενων κτιρίων έχουν ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό. Αν και σε αρκετές περιπτώσεις ‘αναγκαίο κακό’, η ανακαίνιση μπορεί να προσφέρει αρκετά οφέλη, αρκεί να γίνει εξ’ αρχής σωστά και μελετημένα. Διευκρινίζεται, ότι για τη σωστή ανακαίνιση απαιτείται πάντα ο σωστός σύμβουλος – μηχανικός, ο οποίος είναι σε θέση, να σας προτείνει λύσεις, που θα λαμβάνουν υπόψη όλες τις επί μέρους πτυχές, όπως την αισθητική, το κόστος, την εμπορικότητα, τη βέλτιστη τεχνική λύση, αλλά ακόμα και τα κατάλληλα συνεργεία για το έργο σας. Ας αναλύσουμε, λοιπόν, κάποια από τα οφέλη μίας ανακαίνισης.

Αρχικά, να αναφέρουμε, ότι η ανακαίνιση μπορεί να έχει διάφορες εκτάσεις. Μπορεί να είναι από ένα απλό ‘φρεσκάρισμα’ (χρωματισμός επιφανειών) μέχρι και μία ολική αλλαγή της εσωτερικής διαρρύθμισης. Επίσης, μπορεί να είναι αισθητικής αλλά και λειτουργικής φύσεως. Μπορεί, να αναβαθμίζει την κτιριακή δομή ενεργειακά ή και να επιδιορθώνει τεχνικά προβλήματα – να εκσυγχρονίζει τεχνικές υποδομές. Το άψογο αποτέλεσμα προϋποθέτει, όμως, σε κάθε περίπτωση να εντοπιστούν όλες οι υφιστάμενες ανάγκες, να διευκρινιστούν επαρκώς όλοι οι στόχοι της ανακαίνισης, και σε κάθε περίπτωση να γίνει μία λεπτομερή μελέτη ανακαίνισης.

Ανακαινίζοντας, λοιπόν, έναν παλαιό χώρο, και προσαρμόζοντας τον στα στάνταρ της εποχής μας, μπορεί να επιφέρει αύξηση της τιμής – της αξίας και της εμπορευσιμότητας του ακινήτου. Κοινώς, το ακίνητο μπορεί να αποκτήσει ενδιαφέρον για περισσότερους ενοικιαστές – αγοραστές, και να γίνει πιο πιθανή η επιτυχή πώληση ή εκμετάλλευσή του. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να θεωρείται, ότι τα χρήματα που δαπανώνται στα πλαίσια μίας ανακαίνισης, δεν πιάνουν τόπο, άμεσα και έμμεσα.

Αν συνδυαστεί η ανακαίνιση με ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής δομής (βελτίωση κελύφους και εκσυγχρονισμό τεχνικών εγκαταστάσεων), τότε το όφελος μπορεί να είναι μεσοπρόθεσμα ακόμα μεγαλύτερο για τον χρήστη του ακινήτου (μείωση κόστους θέρμανσης και ψύξης). Αυτό αυξάνει περαιτέρω την εμπορευσιμότητα του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη, ότι για τους ενοικιαστές είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην δαπανούν κατά τη χρήση μεγάλα ποσά για τη θέρμανση και την ψύξη.

Να θεωρηθεί δεδομένο, ότι κάθε κτιριακή δομή απαιτεί την τακτή συντήρησή της. Έτσι, η ανακαίνιση αποτελεί και μία εξαιρετική ευκαιρία για να λάβουν χώρα – παράλληλα με τις εργασίες ανακαίνισης – οι εργασίες συντήρησης της κτιριακής δομής, όπως για παράδειγμα του φέροντα οργανισμού, των τοιχοποιιών, κλπ. Καλό είναι, για το σκοπό της συντήρησης του κτιρίου, να υπάρχει, ούτως ή άλλως, πάντα κάποιο οικονομικό απόθεμα.

Η ανακαίνιση μπορεί τροποποιώντας τη διαμόρφωση ενός χώρου να καλύψει νέες ανάγκες των χρηστών που έχουν προκύψει. Έτσι, μπορεί κανείς να αποφύγει την αγορά μίας νέας κατοικίας, που πέρα από το κόστος κτήσης έχει ως συνέπεια και την αλλαγή γειτονιάς, που επιφέρει και αλλαγή όλης της καθημερινότητας των χρηστών. Ας αναφερθεί επίσης, ότι ανακαινίζοντας τον χώρο του, ένας ιδιοκτήτης μπορεί να εκμεταλλευτεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το ακίνητό του.

Πέρα από την τεχνική βελτίωση, την οικονομική αναβάθμιση και τη μακροχρόνια εκμετάλλευση, να μην ξεχνάμε και την ποιότητα ζωής που μας παρέχει μία ανακαίνιση, αλλάζοντας τους προσωπικούς μας χώρους ή το εργασιακό μας περιβάλλον. Ένας χώρος μπορεί με την κατάλληλη διαμόρφωση και αφού ληφθούν υπόψη κάποιοι κανόνες σχεδίασης να αλλάξει κυριολεκτικά τη ζωή και την ψυχολογία μας. Αυτό μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές στην καθημερινότητα μας αλλά και στην εργασιακή απόδοση μας (εφ’ όσον μιλάμε για επαγγελματικό χώρο). Ας θυμηθούμε τις τηλεοπτικές εκπομπές, όπου η έκπληξη και η συγκίνηση των ιδιοκτητών είναι πολύ μεγάλη, όταν αντικρίζουν τα ανανεωμένα κτίριά τους. Εσείς δεν θα θέλατε να αισθανθείτε αυτό το όμορφο συναίσθημα?

—-

Για περαιτέρω ερωτήσεις γύρω από τις ανακαινίσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας! (Επικοινωνία με Μαββίδης + Συνεργάτες)