ESPA
<

Προστασία δεδομένων

Δήλωση διαχείρισης προσωπικών δεδομένων 

Η Μαββίδης + Συνεργάτες (M+P) δεσμεύεται για την κατάλληλη προστασία και χρήση των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται ηλεκτρονικά. Συλλέγουμε μόνο προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε, διατηρούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα ή τις πληροφορίες που έχουμε αποκτήσει. Όταν υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες στην M+P, θα τις χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφοριών

Η M+P συλλέγει μόνο προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του αιτήματός σας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός εάν λάβουμε την άδειά σας ή εάν δεν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή τα επαγγελματικά πρότυπα. Ο ιστότοπός μας δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες για διάδοση ή πώληση σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.

Γνωστοποίηση σε τρίτους

Τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην M + P μπορούν να γνωστοποιηθούν σε άλλες εταιρείες του ομίλου και σε συνεργάτες της M+P όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχετε υποβάλει τα προσωπικά σας στοιχεία ή για την εκπλήρωση των νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεών μας. Οι πληροφορίες σας μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι επεξεργάζονται πληροφορίες για λογαριασμό της M+P. Ως αποτέλεσμα, τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να μεταφερθούν εκτός της χώρας στην οποία βρίσκεστε. Αυτό περιλαμβάνει χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και χώρες που δεν διαθέτουν νόμους που παρέχουν ειδική προστασία για τα προσωπικά δεδομένα. Υποβάλλοντας τα προσωπικά σας δεδομένα online, μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά τέτοιων δεδομένων για την εκπλήρωση των εθελοντικών αιτημάτων σας. Η M+P δεν μεταβιβάζει τις προσωπικές πληροφορίες που της παρέχετε προς τρίτους για τη δική τους χρήση.

Διατήρηση δεδομένων

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρηθούν μόνο για όσο χρόνο i) οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να συμμορφωθούν με το αίτημά σας, ii) όπως είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούν με την εσωτερική επιχειρηματική δραστηριότητα, ή iii) μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή των πληροφοριών. Η περίοδος διατήρησης των πληροφοριών εξαρτάται από την ειδική φύση και τις συνθήκες υπό τις οποίες συλλέχθηκαν οι πληροφορίες.

Πρόσβαση στις πληροφορίες

Εάν θέλετε λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που έχετε υποβάλει online, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες.

Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, εάν δεν έχουμε το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουμε πια.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εν γένει ή εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@mavvidis.com και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια συμμόρφωσης με το αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, εφόσον είναι σύμφωνο με το εφαρμοστέο δίκαιο και τα επαγγελματικά πρότυπα.

Ασφάλεια δεδομένων

Η M+P έχει πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες για την προστασία προσωπικών πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, κακή χρήση, μετατροπή ή καταστροφή. Η πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες περιορίζεται σε όσους έχουν ανάγκη να τις γνωρίζουν. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα πρέπει να διατηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών.

Cookies, Web Beacons και άλλες τεχνολογίες

Μερικές φορές συλλέγουμε μη ταυτοποιήσιμες πληροφορίες από επισκέψεις στον ιστότοπό μας, για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Παραδείγματος χάριν, παρακολουθούμε τα domains από τα οποία μας επισκέπτονται οι χρήστες και μετράμε επίσης τη δραστηριότητα των επισκεπτών στην τοποθεσία της M+P, αλλά το κάνουμε με τρόπους που διατηρούν τις πληροφορίες μη αναγνωρίσιμες – μη ταυτοποιήσιμες. Αυτές οι πληροφορίες είναι μερικές φορές γνωστές ως “δεδομένα clickstream”. Η M+P ή άλλοι εκ μέρους της  Μ+P μπορεί να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για να αναλύσουν τις τάσεις και τα στατιστικά στοιχεία και να μας βοηθήσουν να παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών.

Συλλέγουμε τις πληροφορίες μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου ενός που ονομάζεται “cookies”. Ένα cookie είναι ένα κομμάτι δεδομένων που ένας ιστότοπος μπορεί να στείλει στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας ως ανώνυμη ετικέτα που αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας αλλά όχι εσάς. Ορισμένες σελίδες της M+P χρησιμοποιούν cookies που αποστέλλονται από την M+P ή τρίτους προμηθευτές της ή άλλες τεχνολογίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, όταν επιστρέφετε στον ιστότοπο. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να σας ειδοποιεί πριν λάβετε ένα cookie, δίνοντάς σας την ευκαιρία να αποφασίσετε αν θα το δεχτείτε. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απενεργοποιεί τα cookies. Εάν το κάνετε αυτό, ωστόσο, ορισμένες τοποθεσίες Web ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Ο ιστότοπος M+P χρησιμοποιεί επίσης Web beacon ή άλλες τεχνολογίες για την καλύτερη προσαρμογή αυτών των ιστότοπων ώστε να παρέχουν καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Αυτές οι τεχνολογίες μπορεί να είναι σε χρήση σε πολλές σελίδες σε ολόκληρη την ιστοσελίδα του M+P. Όταν ένας επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές τις σελίδες, δημιουργείται μια ειδοποίηση σχετικά με την επίσκεψη που μπορεί να γίνει από εμάς ή από τους προμηθευτές μας. Αυτοί τα Web beacons συνήθως λειτουργούν σε συνδυασμό με cookies. Αν δεν θέλετε οι πληροφορίες των cookies να συσχετιστούν με τις επισκέψεις σας σε αυτές τις σελίδες, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απενεργοποιεί τα cookies.

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους που δεν ανήκουν στο M + P

Ο ιστότοπος της M+P ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες τοποθεσίες Web. Η M+P δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου τρίτων ή το περιεχόμενο αυτών των άλλων ιστοτόπων.

Αλλαγές σε αυτή τη δήλωση

Η M+P ενδέχεται να τροποποιεί αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά διαστήματα, για να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες πρακτικές απορρήτου μας.