Ακίνητα για άδεια διαμονής στην Ελλάδα

Προ λίγων μηνών, η Ελλάδα αποφάσισε να ανοίξει την αγκαλιά της και σε υπηκόους τρίτων χωρών, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε Νόμο, βάσει του οποίου παρέχει υπό όρους, στην παραπάνω αναφερόμενη κατηγορία υπηκόων, άδεια διαμονής στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτοί αγοράσουν ακίνητο στη χώρα μας, του οποίου η

Read More