Ανάπτυξη βιομηχανίας στην Ελλάδα

Ως γνωστόν, οι εταιρίες μεταποίησης – βιομηχανίες συνεχώς πρέπει να εξελίσσονται προκειμένου να βελτιώνονται σε όλους τους τομείς και να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και τη συνεχή ανάπτυξή τους. Η διαδικασία συνεχούς βελτίωσης απαιτεί και περιλαμβάνει επενδύσεις και στον τομέα των υποδομών – κτιριακές και μηχανολογικές. Προφανώς, οποιαδήποτε κρίση δεν αλλάζει κάτι σε αυτό τον κανόνα, αν και πολλές ελληνικές βιομηχανίες

Read More