Ανακαίνιση – τα οφέλη της

Η οικονομική κατάσταση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επέφερε μεταξύ άλλων τη σοβαρή μείωση της εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας. Στα λιγοστά τεχνικά έργα που λαμβάνουν χώρα κατά τα τελευταία έτη, η ανακαίνιση και η τεχνική συντήρηση υφιστάμενων κτιρίων έχουν ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό. Αν και σε αρκετές περιπτώσεις ‘αναγκαίο κακό’, η ανακαίνιση μπορεί να προσφέρει αρκετά

Read More