Τεχνικές Μελετητικές Εταιρίες _ Τέλος?

Η κρίση των τελευταίων ετών αδιαμφισβήτητα έχει επηρεάσει όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Έχοντας, όμως, απολέσει από το 2008 έως το 2014 συσσωρευτικά περίπου το 75% του κύκλου εργασιών του, ο κλάδος των κατασκευών όχι απλά έχει συρρικνωθεί, αλλά κυριολεκτικά κατακρημνίστηκε. Η ανεργία στα δεκάδες επαγγέλματα που σχετίζονται είτε άμεσα, είτε έμμεσα με τον

Read More