Φόρος υπεραξίας ακινήτων _ οι νέες αλλαγές

Η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου από τη Βουλή των Ελλήνων φέρνει ριζικές αλλαγές στις διατάξεις του νόμου 4172/2013. Ο νόμος αυτός καθορίζει τη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται ο φόρος υπεραξίας ακινήτων. Οι σημαντικές τροποποιήσεις στον τρόπο υπολογισμού της αξίας κτήσης των ακινήτων, η αναδιαμόρφωση του πίνακα συντελεστών απομείωσης, οι εξαιρέσεις

Read More