Διοίκηση τεχνικών έργων – η ελληνική πραγματικότητα

Ως διοίκηση τεχνικών έργων ή διαχείριση τεχνικών έργων ή ακόμα και project management (PM) (διεθνής χαρακτηρισμός) λογίζονται οι εργασίες, που σχετίζονται με την οργάνωση – εκκίνηση, τη σχεδίαση, την κατεύθυνση και τον έλεγχο κατά τη διεκπεραίωση και το κλείσιμο ενός έργου, κάθε είδους. Η ανάγκη του project management, δηλαδή το να οργανώνουμε έργα, να θέτουμε στόχους, να

Read More